В петък, 19-06-2020, от 9:00 ч. до 18:00 ч. Тактическо и Ловно Оборудване, заедно с Колеж по охрана и сигурност "Св. Георги Победоносец" и Tactical Strike Academy организираме курс 

Задържане на лица – правомерни тактически действия 

Всеки гражданин има право да задържи лице, извършило престъпление, с цел предаването му на органите на властта и предотвратяване на възможността за извършване на друго престъпление, ако няма друг начин за неговото задържане и ако при това задържане не е допуснато превишаване на необходимите и законосъобразни мерки.

Правоохранителните органи са длъжни да задържат лица, за които има данни, че са извършили престъпление, такива които след надлежно предупреждение съзнателно пречат на орган да изпълни задължението си по служба, които показва тежки психични отклонения и с поведението си нарушава обществения ред или излага живота си или живота на други лица на явна опасност и в още редица хипотези.

Охранителите също имат правомощия да задържат лица в случаите посочени в Закона за частната охранителна дейност.

Въпреки предоставените им от закона правомощия нещата на практика за доста по-сложни, от описаните в сухата законодателна материя. Правилните, а това значи и правомерните тактически действия, могат да спестят на гражданите и на длъжностните лица сериозни проблеми със закона и да им осигурят успешно изпълнение на своята задача да защитят обществото, себе си, близките си, трети лица и имущество от противоправни посегателства.

Курсът е предназначен за подготовка и повишаване на подготовката на граждани и длъжностни лица, в правомощията на които влиза и правото да задържат лица, извършили престъпления.

Основна форма на обучението – теория и практически занятия в обстановка, максимално приближена до реалната.

19 юни 2020 г. от 9:00 ч. до 18:00 ч.

Обедна почивка: 12:00 ч. – 13:00 ч. (сандвичи и чай/кафе в полеви условия)

Програма на курса (8 учебни часа).

Беседа за установяване на нивото на подготовката.

Инструктаж за мерките за безопасност.

Теоретичен модул – 3 часа

Решаване на ситуационни задачи: 3 часа.


Участниците получават Сертификат

Максимален брой участници: 15

Място на тренировките: НУЛЦ на БЧК Лозен

Облекло и екипировка:

    -ежедневно облекло (панталон, тениска, яке или елече);

    -здрави обувки;

    -облекло подходящо за изпълнение на тактически действия;

    -кобур за пистолет;

    -връхна дреха (яке).

Препоръчително е да използвате лична екипировка, но ако нямате организаторът ще ви предостави необходимата екипировка и снаряжение за провеждането на курса и ще ви даде съвет каква и откъде да си закупите.

Допълнителни материали: Материалите се получават на място и са съобразени с практическата насоченост на курса.


За записване и въпроси - https://www.facebook.com/events/324625495186356