МЕНЮ
Your Cart

Общи условия

УСЛОВИЯТА за ползване на САЙТА са подчинени на законите на Република България. Всички неуредени с тези УСЛОВИЯ въпроси се решават в съответствие с разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от настоящите УСЛОВИЯ или свързани с тях, които не могат да бъдат решени чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български органи.


ЗАКОНИ И ЮРИСДИКЦИЯ
САЙТЪТ запазва правото си едностранно да променя ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползване на САЙТА по всяко време чрез обновяване на настоящия документ. Ваше задължение е да се запознаете с актуалните ОБЩИ УСЛОВИЯ.


ПРОМЯНА В УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ
Материалите или съобщенията, изпращани към САЙТА (коментари, предложения, мнения, въпроси и други), се считат за неконфиденциални, без права на собственост.
По всяко време можете да поискате информация за личните Ви данни на САЙТА, както и да изискате те да бъдат коригирани или премахнати.
САЙТЪТ събира и обработва лични данни на потребители единствено с цел осигуряването на достъпа до услугите на САЙТА и по никакъв повод не предоставя тези данни на трети страни.
Всяка лична информация, попълнена в САЙТА или изпратена към него чрез електронна поща или друг начин, ще бъде използвана в съответствие с приетите правила за защита на личната информация. САЙТЪТ е изграден с необходимите модули и функционалности, гарантиращи изпълнението на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016 г. относно защита на личните данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).


ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ
САЙТЪТ и неговия собственик носят отговорност пред ползвателя само в предвидените от българското законодателство случаи.
САЙТЪТ може да променя своето съдържание без предварително уведомление и не гарантира непрекъснат и безпроблемен достъп за всеки, отвсякъде или по всяко време.
СЪДЪРЖАНИЕТО на САЙТА е такова, каквото е, без гаранции за неговата пригодност за определена цел, актуалност, липса на грешки, обща достъпност и др. Потребителят е отговорен сам за своята интерпретация на точността, цените, условията, пълнотата и полезността на информацията, публикувана в САЙТА.
САЙТЪТ може да съдържа препратки към сайтове на трети страни, но не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове.
Използването на САЙТА е изцяло на Ваша отговорност. Нито САЙТЪТ, нито негови служители или трети страни, свързани със създаването и поддръжката му, носят отговорност за каквито и да е преки, косвени, случайни или възникващи като следствие, или други щети, породени от използването на САЙТА или свързани по какъвто и да е начин с него.

ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
При използване на САЙТА Вие:
Имате право да зареждате, записвате или отпечатвате отделни части от СЪДЪРЖАНИЕТО, но само за нетърговски и лични цели, при условие, че запазвате всички надписи, свързани с авторски и други права на собственост върху СЪДЪРЖАНИЕТО
Нямате право да използвате и разпространявате конкретни и/или общи изображения от САЙТА и СЪДЪРЖАНИЕТО без изрично писмено разрешение
Нямате право да копирате САЙТА или СЪДЪРЖАНИЕТО му освен по упоменатия по-горе начин, нито да променяте, редактирате, разпространявате, предавате, възпроизвеждате, репродуцирате, излагате, публикувате, давате под наем, създавате материали на базата на САЙТА, прехвърляте, продавате или използвате САЙТА или СЪДЪРЖАНИЕТО му, да го свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел или по какъвто и да е друг начин, без изрично писмено разрешение
 Нямате право да използвате САЙТА за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, малтретиращо, позорящо, клеветящо, неприлично, порнографско, религиозно, или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за криминално престъпление, може да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави
 Нямате право да използвате САЙТА за реклама без изрично писмено съгласие.

ОТГОВОРНОСТИ
Нямате право да използвате САЙТА за реклама без изрично писмено съгласие.
Нямате право да използвате САЙТА за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, малтретиращо, позорящо, клеветящо, неприлично, порнографско, религиозно, или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за криминално престъпление, може да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави
Нямате право да копирате САЙТА или СЪДЪРЖАНИЕТО му освен по упоменатия по-горе начин, нито да променяте, редактирате, разпространявате, предавате, възпроизвеждате, репродуцирате, излагате, публикувате, давате под наем, създавате материали на базата на САЙТА, прехвърляте, продавате или използвате САЙТА или СЪДЪРЖАНИЕТО му, да го свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел или по какъвто и да е друг начин, без изрично писмено разрешение
 Нямате право да използвате и разпространявате конкретни и/или общи изображения от САЙТА и СЪДЪРЖАНИЕТО без изрично писмено разрешение
Имате право да зареждате, записвате или отпечатвате отделни части от СЪДЪРЖАНИЕТО, но само за нетърговски и лични цели, при условие, че запазвате всички надписи, свързани с авторски и други права на собственост върху СЪДЪРЖАНИЕТО


Споменатите в СЪДЪРЖАНИЕТО термини и имена на продукти, компании и други, могат да са запазени търговски марки или търговски наименования на съответните им собственици. От правото Ви за достъп до този САЙТ не произтича предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка, по какъвто и да е начин, без предварително писмено съгласие.
СЪДЪРЖАНИЕТО е предмет на авторско право с всички запазени права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, освен ако изрично не е упоменато друго. Забранено е използването на СЪДЪРЖАНИЕТО или каквито и да са части от него, освен по предвидения в настоящите УСЛОВИЯ начин.
СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА (наричано по-надолу "СЪДЪРЖАНИЕ") е собственост на СТЕМО ООД или други лица и организации, включително целия текст, оформлението (дизайна) и всички изображения, но не ограничаващо се само до тях.
Настоящият документ съдържа ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, съгласно които САЙТА предоставя услуги на потребителите си. Тези условия са обвързващи за всички потребители.


КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

Потребител: Хан Тервел
Здравейте, колеги. Ще бъда кратък. Днес получих втората си поръчка от сайта. Говорим за 15-тина артикула общо до момента. Казано с едно изречение, качествена стока, на добри цени. Относно обслужването също давам 6-ца. Рядко срещано индивидуално отношение към клиента. Направил съм си дълъг списък с още няколко заявки за следващите месеци и чакам с нетърпение да си получа нещата. Харесва ми факта, че има възможност да си направиш цяла униформа с тениски, якета - абе всичко в един вид шарка. Това е от мен и късмет на всички.
Потребител: Мирослав М.
Доволен съм от thgear. Имам не много поръчки - 2 чифта боти и заключващо устройство за спусък. Никакви проблеми с доставка или пък с качеството на артикулите. Ботите даже са произведени в България и за цената си предлагат много добро качество. Силно препоръчвам пазаруването от thgear.
Потребител: ТОДОР Г.
Здравейте, да, днес получих пратката и всичко е точно. Всичко ми е удобно. Много качествена екипировка, браво, доволен съм. Много ме кефи този дигиталнен камуфлаж. МОЛЛЕ аксесоарите паснаха идеално. Благодаря ви за точността и съветите...
Потребител: АЛЕКСАНДЪР
Поръчвам няколко пъти и съм приятно изненадан от качеството, цената на стоките и обслужването на доставките от сайта. Препоръчвам го силно на всички колеги, желаещи да закупят ловна и тактическа екипировка.